Kläder läggs i kartong med återvinningssymbol

Återbruk av textil

Framställningen av textilier är resurskrävande där energi, kemikalier och vatten används för att framställa fibrer, garn och tyg som sedan produceras till textila produkter. Visste du att hela 80 procent av en textils totala miljö- och klimatpåverkan uppstår i produktionsfasen? Om vi istället omformar vår konsumtionskultur och ökar användningen av de textila produkter som redan är producerade, kan vi minska klimatpåverkan och vattenanvändningen med upp till 50 procent.

Återbruk av textila material är en viktig del i en cirkulär ekonomi och vi på IVL kan hjälpa dig och ditt företag att ställa om din textila värdekedja till att bli resurseffektiv så att du både sänker klimatpåverkan och stärker verksamhetens lönsamhet. Finns det restströmmar ifrån ditt företags produktion som kan tas om hand och förädlas till en ny produkt? Vilka åtagande i din affärsmodell kan förlänga livscykeln hos dina produkter och säkerhetsställa att de återanvänds igen och igen?

Design är avgörande för att textila produkter som sätt på marknaden är av hög kvalité, gjord utav återvunna fibrer och framställda med avseende på sociala rättigheter och miljön. Likväl är innovativa affärsmodeller där textiliers värde förlängs genom olika typer av tjänster, och spårbarhet för att öka transparensen i den textila värdekedjan.

Vi på IVL kan hjälpa dig analysera och utvärdera både upp- och nedströms aktiviteter i din textila värdekedja för att möjliggöra återbruk.

Vi hjälper dig med:

  • Kartläggning och analys utav strömmar som lämpar sig för återbruk- Utveckling av tester och implementering för ökat återbruk av textila material.
  • Dialogmöten och workshops med aktörer i värdekedjan för att möjliggöra samarbete mellan forskning och industri.
  • Cirkulära affärsmodeller för återbruk av textila material