1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Analys av föroreningar i arbetsmiljön
People working on construction site

Analys av föroreningar i arbetsmiljön

Mätningar av olika slag ger viktigt underlag för riskbedömningar. IVL analyserar damm, lösningsmedel, kväveoxider, halten av organiska ämnen och olika typer av mikroorganismer.

Mätningar är viktiga för att välja de åtgärder som ger bäst effekt. Vi använder olika typer av mätningar för att kartlägga arbetsmiljön. En stor del av mätningarna handlar om luftföroreningar. Med hjälp av olika instrument mäter vi ett mycket stort antal ämnen i luften, bland annat med instrument för att visa nanopartiklar.

Analyser och tester görs i våra analyslaboratorium och de skräddarsys inom varje uppdrag, efter dina behov. Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För övriga metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.

Vi hjälper dig med:

  • Prover och mätningar för gasformiga luftföroreningar och partiklar
  • Undersökning av källor till luftföroreningar och hur föroreningarna sprids
  • Mätning av föroreningshalter som dina anställda exponeras för i sitt arbete och hur halterna varierar över tiden
  • Analyser av hur befintliga åtgärder fungerar, till exempel om de klarar av att kapsla in föroreningarna effektivt eller om punktutsug fångar in föroreningarna
  • Olika undersökningar, som att kartlägga de anställdas trivsel och upplevelse av arbetsmiljön

Jag vill bli kontaktad

Vill du veta mer om IVL:s tjänster och erbjudanden? Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så hör vi av oss.

OBS! För frågor kring lediga tjänster och examensarbete, vänligen gå till fliken Karriär i huvudmenyn.

Kontakta mig

Du kan fylla i upp till 255 tecken.
0/255 tecken