vik i östersjön.

Vatten – det viktigaste vi har

IVL Svenska Miljöinstitutet har en stark samlad vattenexpertis. Vi arbetar med allt från avancerad vattenreningsteknik till försurade sjöar och utveckling av hållbar blå ekonomi.

Arbetet med rent vatten och friska vattenmiljöer hör till ett av våra största verksamhetsområden. Vi utför riskbedömningar, inventeringar och miljöutredningar över hur olika verksamheter påverkar grundvatten, vattendrag, sjöar och marina ekosystem.

På SWIC - Sjöstadsverket Water Innovation Center - testar vi världsledande teknik för att återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten. På Gotland utvecklar vi metoder för att ta vara på regnvatten. På Kristinebergs marina forskningsstation har vi sedan många år en betydande marin verksamhet med fokus på föroreningar i marin miljö och hållbart vattenbruk. Kontakta oss när du behöver en helhetssyn på vattenfrågor.

IVL:s expertområden inom vatten

Senaste nyheterna inom vattenfrågor

Tjänster IVL erbjuder inom vatten

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Hållbar blå ekonomi

IVL arbetar för en hållbar blå ekonomi, vilket innebär att alla verksamheter som utgår från havet - exempelvis sjötransporter, turism och fiske - sker på ett hållbart sätt.

Forskning inom vatten

Vatten är ett av våra största verksamhetsområden.

Kontakta IVL:s vattenexperter

Mikael Olshammar, medarbetare på IVL

Mikael Olshammar

Gruppchef Vatten

Linda Kanders medarbetare på IVL

Linda Kanders

Gruppchef Miljöteknik,
vatten och avlopp

Åsa Strand medarbetare på IVL

Åsa Strand

Senior expert vattenbruk

The image shows a man

Magnus Rahmberg

Gruppchef Processmodellering och digitalisering