Aerial view of road between green summer forest and blue lake in Finland
  1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra områden
  4. Strategiskt hållbarhetsarbete

Strategiskt hållbarhetsarbete

IVL stärker näringslivets strategiska hållbarhetsarbete - från nulägesanalys till implementering, mätning och rapportering. Vi hjälper ditt företag med resurseffektiva, cirkulära och klimatsmarta lösningar.

Tillsammans tar vi fram strategier för ditt hållbarhetsarbete och hjälper dig med konkreta åtgärder för minskad miljöpåverkan. Genom att identifiera var i verksamheten och i värdekedjan som miljöpåverkan är som störst erhålls underlag för att planera hållbarhetsarbetet. IVL bistår med utredning, mätning och analys.

Planering av hållbarhetsarbetet sker i dialog med verksamhetens intressenter och integreras i affärsprocesser och ledningssystem. Viktiga områden är exempelvis produktdesign, produktionsprocesser och leverantörskedjor. Uppföljning sker genom mätning, analys och sammanställning. Detta underlag kan sedan användas för miljö- och hållbarhetsrapportering, kommunikation och beslutsunderlag.

En hållbar finanssektor och Science Based Targets - så kan näringslivet visa vägen

Tjänster vi erbjuder inom strategiskt hållbarhetsarbete

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Senaste nyheterna inom strategiskt hållbarhetsarbete

Forskning inom strategiskt hållbarhetsarbete

Strategiskt hållbarhetsarbete från grunden.

Några av IVL:s experter inom strategiskt hållbarhetsarbete 

Porträtt på en kvinna

Sara Andersson

Cirkulär ekonomi och
resursflöden

Porträtt på Magnus Henlock

Magnus Hennlock

Policy och styrmedel

Jag vill bli kontaktad

Vill du veta mer om IVL:s tjänster och erbjudanden? Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så hör vi av oss.

Kontakta mig

Du kan fylla i upp till 255 tecken.
0/255 tecken