En person skriver på datorskrivbord

Digitalisering - en genväg mot bättre miljö

Rätt utnyttjat kan den nya digitala tekniken spara både tid, pengar, resurser och accelerera omställningen mot ett hållbart och klimatsmart samhälle.
IVL utvecklar smart teknik med miljönytta och marknadsvärde.

Vi har lång erfarenhet av processoptimering och en omfattande specialistkompetens inom datainsamling, maskininlärning och artificiell intelligens. Vi utvecklar digitala stöd och verktyg som sparar resurser och minskar miljöpåverkan. Vi tar också fram nya affärsmodeller för att digitaliseringen ska komma till sin rätt för såväl hållbarhetsarbete som stärkt konkurrenskraft.

Digitalisering inom avfallshantering

Avfallssektorn har stora möjligheter att utveckla smartare, effektivare och mer hållbara lösningar med hjälp av digitalisering. På detta sätt kan förutsättningar skapas för allt från ruttoptimering och effektivare logistik, till spårbarhet av farliga ämnen och ökad kunskap. Läs mer om digitalisering inom avfallshantering.

Digitalisering och hållbarhet - en komplex utmaning.