Handskbeklädd hand tar ett vattenprov

Forskning som gör skillnad

Vi arbetar med tillämpad forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Forskning och utveckling är basen i vår verksamhet och utgör hälften av vår samlade verksamhet, vid sidan av vår uppdragsverksamhet. Med en bred kompetens arbetar vi inom hela hållbarhetsområdet och vår forskning sträcker sig från traditionell miljövetenskap till ekonomi, beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

A person in a lab

Mer om IVL:s forskning

IVL arbetar både med anslagsfinansierad-, EU-finansierad- och så kallad samfinansierad forskning.

The IVL office entrance and staircase full of card board cubes with the sustainable goals printed on them

Forskningens samhällsnytta

Forskning inom hållbarhetsfrågor driver på en positiv samhällsförändring. IVL gör vetenskap till verklighet och inkluderar de globala målen i all vår verksamhet.

Flygfoto över Sundsvall

Projektsajter

Här hittar du våra pågående och avslutade projektsajter för omfattande och långvariga projekt.

Här kan du läsa mer om några av våra pågående forskningsprojekt

Kontakta oss om du vill veta mer om IVL:s forskning

Porträtt av Stefan Pettersson

Stefan Pettersson

Forskningschef

Hanna Oskarsson

Hanna Oskarsson

Forskningssamordnare

Kajsa Markstedt

Kajsa Markstedt

Forskningssamordnare